Povel Ramel-sällskapet på Riddarhuset 13/10

Povel Ramel-sällskapets medlemmar välkomnas till en unik, exklusiv afton på Riddarhuset i Stockholm torsdagen den 13 oktober 2016. Läs mer om aftonen och hur du anmäler dig under Evenemang.

 

Parnass - Povel Ramel-special i sommarnumret

ParnassPovelSpecial

Litteraturtidningen PARNASS har Povel Ramel som tema i sitt somamrnummer. PARNASS ges ut av De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd, där Povel Ramel-sällskapet är medlem. Beställ numret på mailadress info@parnass.nu (55 kr inkl. porto)-

4 av de 18 Povelartiklarna i sommarnumret har tidningen lagt ut på nätet, och dessa kan  LÄSAS HÄR! 

 

 


Povel Ramel