Medlemskap

 

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på PG 492751-3

 

Glöm inte att ange ditt namn, adress, e-postadress samt telefonnummer.

 

Du kan även skicka in dessa uppgifter till adressen register@povelramelsallskapet.se. Ditt namn måste dock synas på inbetalningen!

 

Medlemsavgiften är 200 kr/år och person eller 300 kr/år för familj. För juridisk person/ideell förening gäller 300 kr/år.

 

 

 

Hedersmedlemmar i Povel Ramel-sällskapet, utsedda på Årsmöten:

 

Susanna Ramel, Lidingö - medlem nr 1, hedersmedlem från 2009

Bill Friman, Bromma - medlem nr 21, hedersmedlem från 2010

Jan Bruér, Solna - medlem nr 24, hedersmedlem från 2013

Lennart Andreasson, Alingsås - medlem nr 9, hedersmedlem från 2016