Medlemstidningen Sverker

 

Sverker är Povel Ramel-sällskapets egen tidning. Den utkommer två gånger om året.

 

Sverker tar gärna emot tips och idéer om önskereportage eller artiklar.

 

Kanske har du en egen historia att berätta om när du mötte Povel?

 

red.sverker@gmail.com

 

Sverker nr 1 2010 (nr 1)  Sverker nr 2 2010 (nr 2)  Sverker nr 1 2011 (nr 3)

 

 

 

Sverker nr 2 2011 (nr 4)  Sverker nr 12012 (nr 5)  Sverker nr 2 2012 (nr 6)

 

 

 

Sverker nr 1 2013 (nr 7) Sverker nr 2 2013 (nr 8)  Sverker nr 1 2014 (nr 9)

 

 Sverker nr 2 2014 (nr 10) BildSverker11Publik BildSverker12Publik

 

 Sverker13Liten BildSverker14 BildSverker15Liten