// Povel Ramel-sällskapet

Radio TV Film

 

RestaurangenPovel var flitigt verksam i radio från 40-talet, liksom i TV från det att provsändningar startade i början av 50-talet. Ja, under ett halvår 1947-1948 var han t o m radiotjänsteman, d v s han var anställd på radions underhållningsavdelning. Ett av de program han då producerade var Frukostklubben. Läs om Povels radio- och TV-verksamhet under denna knapp. Annan mediaverksamhet som Povel och Knäppupp medverkade i var film, med ”Ratataa” som den film som rönte mest uppmärksamhet. Även filmverksamheten ges här utrymme, liksom om sociala medier, YouTube, FaceBook och Spotify.

 

//