Om Sällskapet

 

PrsBroschyrbild

 

Povel Ramel-sällskapets syfte är att verka för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande.
Hur tycker Du att vi tillsammans skall förverkliga detta? Var, när och hur ska det gå till?

 

Har du tankar kring hur PRs konstnärliga material ska förvaltas?

Vad ska vi göra för att de som har rättigheter till PR-material ger ut och sänder detta?
På vilka sätt kan PR-material användas i undervisning och folkbildning?
Har du idéer för forskning kring PR och hans verk?
Finns det något sätt att ge ut PRs outgivna konstnärliga material?
Hur uppmuntrar vi amatörer och professionella till att framföra PRs konstnärliga verk?
Vilken typ av evenemang vill Du att Povel Ramel-sällskapet ska anordna för sällskapets medlemmar?

 

Hör av dig med ideér, tankar, önskemål och konkreta tips.

 

info@povelramelsallskapet.se